59㎡

 

59A

 

59AT

59A – 414세대 중 44세대

전용면적 : 59.97㎡

주거공용면적 : 23.99㎡

공급면적 : 83.96㎡

기타공용면적 : 3.74㎡

주차장면적 : 49.70㎡

계약면적 : 137.40㎡

 

59B

 

59BT

59B – 414세대 중 48세대

전용면적 : 59.99㎡

주거공용면적 : 24.59㎡

공급면적 : 85.58㎡

기타공용면적 : 3.74㎡

주차장면적 : 49.72㎡

계약면적 : 138.04㎡

 

59C

 

59CT

59C – 414세대 중 46세대 

전용면적 : 59.98㎡

주거공용면적 : 24.97㎡

공급면적 : 84.95㎡

기타공용면적 : 3.74㎡

주차장면적 : 49.71㎡

계약면적 : 138.40㎡

 

59DT

59D – 414세대 중 24세대

전용면적 : 59.97㎡

주거공용면적 : 24.74㎡

공급면적 : 84.71㎡

기타공용면적 : 3.74㎡

주차장면적 : 49.70㎡

계약면적 : 138.15㎡

 

 

 

강남 10분 생활권이 가능한
최적의 교통환경과
바로 집앞에서 누리는
숲세권 힐링라이프를 모두 다 갖춘
장승배기역 스카이팰리스

 

전화연결